ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ด้วยระบบดิจิทัล” รุ่นที่ 23 ของกรมทางหลวงชนบท วันจันทร์,18 มิ.ย. 2561 - 15:27
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมิถุนายน 2561 เน้นย้ำเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั่วประเทศ วันจันทร์,18 มิ.ย. 2561 - 15:25
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ วันพฤหัสบดี,14 มิ.ย. 2561 - 16:42
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2 วันพฤหัสบดี,14 มิ.ย. 2561 - 16:35
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.1030 จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดี,14 มิ.ย. 2561 - 16:31
กรมทางหลวงชนบท ร่วมสัมนาเปิดการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิทัล วันพฤหัสบดี,14 มิ.ย. 2561 - 16:20
กรมทางหลวงชนบท พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรม “เทคนิคการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตทาง” วันพฤหัสบดี,14 มิ.ย. 2561 - 16:09
กรมทางหลวงชนบท ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC1111 ประจำปี 2561” วันพฤหัสบดี,14 มิ.ย. 2561 - 15:50
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอังคาร,12 มิ.ย. 2561 - 18:40
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) วันอังคาร,12 มิ.ย. 2561 - 15:35

Pages