ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.1036 จ.ลพบุรี วันพุธ,19 ก.ย. 2561 - 13:10
ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ วันอังคาร,18 ก.ย. 2561 - 18:47
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๓ ครั้งที่ ๕ วันอังคาร,18 ก.ย. 2561 - 18:46
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ ๑๖ วันอังคาร,18 ก.ย. 2561 - 18:45
กรมทางหลวงชนบท จัดอบรม “การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ การบังคับใช้กฎหมาย (LDMS)” วันอังคาร,18 ก.ย. 2561 - 18:43
ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานแขวงทางหลวงชนบทเลย วันจันทร์,17 ก.ย. 2561 - 13:27
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนบน วันอาทิตย์,16 ก.ย. 2561 - 14:13
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนบน วันอาทิตย์,16 ก.ย. 2561 - 12:51
กรมทางหลวงชนบท มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ วันศุกร์,14 ก.ย. 2561 - 22:39
กรมทางหลวงชนบท จัดสัมมนา “ถ่ายทอดประสบการณ์บุคลากร ทช.” ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์,14 ก.ย. 2561 - 22:38

Pages