ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอังคาร,15 ม.ค. 2562 - 19:49
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกกสิกรรม – ทล.294 จ.ศรีสะเกษ วันอังคาร,15 ม.ค. 2562 - 19:48
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานฯในพื้นที่ภาคกลาง วันอังคาร,15 ม.ค. 2562 - 19:48
กรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุม One Transport พร้อมรายงานสรุป 2 โครงการสำคัญที่ดำเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 วันอังคาร,15 ม.ค. 2562 - 19:47
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ถวายสักการะพระบรมรูปทรงงาน รัชกาลที่ 9 วันอังคาร,15 ม.ค. 2562 - 19:46
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันอังคาร,15 ม.ค. 2562 - 19:44
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักบำรุงทาง วันอังคาร,15 ม.ค. 2562 - 19:43
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานในภารกิจของสำนักฝึกอบรม วันอังคาร,15 ม.ค. 2562 - 19:42
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ วันอังคาร,15 ม.ค. 2562 - 19:40
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการบูรณะโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า วันอังคาร,15 ม.ค. 2562 - 19:36

Pages