ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
ทางหลวงชนบท กำชับผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน วันศุกร์,26 พ.ค. 2560 - 13:14
วิศวกรใหญ่ฯ กรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อ ระบบขนส่งหลักของประเทศช่วง จังหวัดสมุทรสาคร-จังหวัดสมุทรปราการ วันพฤหัสบดี,25 พ.ค. 2560 - 16:22
วิศวกรใหญ่ฯ กรมทางหลวงชนบท ติดติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.2005 แยกทล.33 - บ้านคลอง 33 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดี,25 พ.ค. 2560 - 10:58
วิศวกรใหญ่ฯ กรมทางหลวงชนบทประชุมพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตทาง สำหรับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ วันพุธ,24 พ.ค. 2560 - 10:00
กรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมนำเสนอผลการประชุมของผู้เข้าอบรมในหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (สำหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี) ป.ย.ป.1 วันพุธ,24 พ.ค. 2560 - 09:56
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ติดตามประเมินผลข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสำนักส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันจันทร์,22 พ.ค. 2560 - 16:51
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอนที่ NS3 วันจันทร์,22 พ.ค. 2560 - 16:46
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอนที่ CD Road วันศุกร์,19 พ.ค. 2560 - 14:13
กรมทางหลวงชนบท ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม วันศุกร์,19 พ.ค. 2560 - 14:10
รทช.ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์,19 พ.ค. 2560 - 14:04

Pages