ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การของกรมทางหลวงชนบท วันพุธ,24 ม.ค. 2561 - 14:52
กรมทางหลวงชนบท ร่วมสัมมนานักบริหารระดับสูงบูรณาการพัฒนาประเทศไทย 4.0 วันอังคาร,23 ม.ค. 2561 - 19:18
กรมทางหลวงชนบท ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี ของกระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 36 วันศุกร์,19 ม.ค. 2561 - 17:13
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมแนวทางการกำหนดจุดสำรวจ ถนนทรุด ดินไหลเขาสไลด์ คอสะพานทรุดจากอุทกภัย วันศุกร์,19 ม.ค. 2561 - 17:12
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามการซ่อมบำรุงถนนสาย อด.1071 จ.อุดรธานี วันศุกร์,19 ม.ค. 2561 - 17:10
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร วันพฤหัสบดี,18 ม.ค. 2561 - 10:28
คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ วันพฤหัสบดี,18 ม.ค. 2561 - 10:26
กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ Bridge Bearings Technical Development And Bridge Inspection วันพฤหัสบดี,18 ม.ค. 2561 - 10:25
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงาน จ.แม่ฮ่องสอน วันพุธ,17 ม.ค. 2561 - 14:01
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันอังคาร,16 ม.ค. 2561 - 16:04

Pages