ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามถนนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน จ.อำนาจเจริญ วันพุธ,18 ก.ย. 2562 - 16:26
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน วันพุธ,18 ก.ย. 2562 - 12:02
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท วันพุธ,18 ก.ย. 2562 - 11:53
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตาม โครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบท วันจันทร์,16 ก.ย. 2562 - 16:59
กรมทางหลวงชนบท ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานของกรมทางหลวงชนบท วันจันทร์,16 ก.ย. 2562 - 16:48
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลของรายการสถิติทางการ ในแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ฉบับที่ 1 วันจันทร์,16 ก.ย. 2562 - 15:09
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี พร้อมสั่งการวางกระสอบทรายและเร่งสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน วันเสาร์,14 ก.ย. 2562 - 14:40
กรมทางหลวงชนบท ร่วมงานวัน “บุรฉัตร” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการรถไฟ วันเสาร์,14 ก.ย. 2562 - 10:24
กรมทางหลวงชนบท ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.อุบลราชธานี วันศุกร์,13 ก.ย. 2562 - 17:58
กรมทางหลวงชนบท รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” วันศุกร์,13 ก.ย. 2562 - 17:17

Pages