ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทล.314- ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ วันอังคาร,14 ส.ค. 2561 - 18:48
กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันอังคาร,14 ส.ค. 2561 - 18:47
กรมทางหลวงชนบท จัดอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”เพิ่มทักษะบุคลากร วันอังคาร,14 ส.ค. 2561 - 18:46
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 วันอังคาร,14 ส.ค. 2561 - 18:44
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองที่ปรึกษาของสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง วันพฤหัสบดี,09 ส.ค. 2561 - 19:19
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบนโยบายโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง อำเภอสันป่าตอง , หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง วันพฤหัสบดี,09 ส.ค. 2561 - 19:15
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2 วันพฤหัสบดี,09 ส.ค. 2561 - 19:12
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ของกรม วันพฤหัสบดี,09 ส.ค. 2561 - 19:09
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) วันพุธ,08 ส.ค. 2561 - 18:51
กรมทางหลวงชนบท จัดอบรม “การบริการที่เป็นเลิศและการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ” วันจันทร์,06 ส.ค. 2561 - 18:59

Pages