ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ แบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก วันอังคาร,19 ธ.ค. 2560 - 11:39
ประกาศกรมทางหลวงชนบท การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมทางหลวงชนบท วันจันทร์,18 ธ.ค. 2560 - 18:35
เพลง ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ปีใหม่ 2561 วันจันทร์,18 ธ.ค. 2560 - 10:45
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี,14 ธ.ค. 2560 - 18:26
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี,14 ธ.ค. 2560 - 18:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี) วันพุธ,13 ธ.ค. 2560 - 17:33
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) วันพุธ,13 ธ.ค. 2560 - 17:32
ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิสอบ วันเวลาสถานที่สอบ สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) วันพุธ,13 ธ.ค. 2560 - 17:28
สปอตวิทยุรณรงค์ความปลอดภัย ปี 2561 วันอังคาร,12 ธ.ค. 2560 - 17:09
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบ วันพฤหัสบดี,07 ธ.ค. 2560 - 17:28

Pages