ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท แก้จราจรแออัดในตัวเมือง เสริมโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ สำรวจออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ กว่า 8 กิโลเมตร วันพุธ,27 มิ.ย. 2561 - 12:18
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันอังคาร,26 มิ.ย. 2561 - 14:59
แบบสอบถามเรื่อง "การรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ฯ" วันจันทร์,25 มิ.ย. 2561 - 13:02
ประกาศกรมทางหลวงชนบท "หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม" วันพฤหัสบดี,21 มิ.ย. 2561 - 18:42
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ วันพุธ,20 มิ.ย. 2561 - 17:46
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานทั่วไป (พร.) วันจันทร์,18 มิ.ย. 2561 - 17:46
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันศุกร์,08 มิ.ย. 2561 - 18:02
โปสเตอร์ "ประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม" วันศุกร์,08 มิ.ย. 2561 - 10:08
สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี) ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันพฤหัสบดี,31 พ.ค. 2561 - 14:31
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันจันทร์,28 พ.ค. 2561 - 17:31

Pages