ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี) วันอังคาร,25 ก.ค. 2560 - 15:07
ประกาศรับรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันจันทร์,24 ก.ค. 2560 - 11:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 14 (กระบี่) วันจันทร์,24 ก.ค. 2560 - 11:38
สทช.ที่ ๙ (อุตรดิตถ์) เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วันพฤหัสบดี,20 ก.ค. 2560 - 15:19
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.ที่ 5 (นคราชสีมา) วันอังคาร,18 ก.ค. 2560 - 10:51
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมทางหลวงชนบท วันอังคาร,18 ก.ค. 2560 - 10:49
สารคดี ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด วันจันทร์,17 ก.ค. 2560 - 11:34
Radio Spot ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด วันจันทร์,17 ก.ค. 2560 - 11:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันศุกร์,14 ก.ค. 2560 - 16:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ วันศุกร์,14 ก.ค. 2560 - 10:19

Pages