ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.16 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำเเหน่งนายช่างโยธา เพิ่มเติม วันอังคาร,06 มิ.ย. 2560 - 15:41
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันอังคาร,06 มิ.ย. 2560 - 09:26
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันจันทร์,05 มิ.ย. 2560 - 10:48
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธ์) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำเเหน่งนายช่างโยธา วันจันทร์,29 พ.ค. 2560 - 14:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ คร้ังที่ 1 สทช.16 (กาฬสินธ์) วันจันทร์,29 พ.ค. 2560 - 14:32
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันจันทร์,29 พ.ค. 2560 - 11:15
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วันศุกร์,26 พ.ค. 2560 - 15:19
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดสทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) วันพฤหัสบดี,25 พ.ค. 2560 - 15:00
แขวทางหลวงชนบทนครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายช่างโยธา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชการ วันพฤหัสบดี,25 พ.ค. 2560 - 14:11
สทชที่ 18 (สุพรรณบุรี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่1 วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 11:20

Pages