ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สทช.ที่ 15 (อุดรธานี) วันพุธ,07 ก.พ. 2561 - 16:16
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) วันพุธ,07 ก.พ. 2561 - 13:26
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) วันอังคาร,06 ก.พ. 2561 - 12:37
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันพฤหัสบดี,01 ก.พ. 2561 - 10:13
ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคร้ังที่ 1 สำนักฯ 16 (กาฬสินธุ์) วันจันทร์,29 ม.ค. 2561 - 15:26
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันศุกร์,26 ม.ค. 2561 - 16:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนายช่างโยธาสทช.ที่17(เชียงราย) วันพฤหัสบดี,25 ม.ค. 2561 - 14:27
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันพุธ,17 ม.ค. 2561 - 13:58
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน วันอังคาร,16 ม.ค. 2561 - 13:35
ประกาศรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สทช.ที่12 (สงขลา) วันศุกร์,12 ม.ค. 2561 - 15:04

Pages