ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันอังคาร,10 ต.ค. 2560 - 16:59
ไฟล์ดาวโหลด infographic ทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-31 ตุลาคม 2560 วันอาทิตย์,08 ต.ค. 2560 - 15:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สทชที่ 17 (เชียงราย) วันพุธ,04 ต.ค. 2560 - 14:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วันอังคาร,03 ต.ค. 2560 - 12:19
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน วันจันทร์,02 ต.ค. 2560 - 09:36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ทักษะฯ ครั้งที่ 1 สทช.ที่3 (ชลบุรี) วันพฤหัสบดี,28 ก.ย. 2560 - 12:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) วันจันทร์,25 ก.ย. 2560 - 11:14
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของกรมทางหลวงชนบท วันจันทร์,25 ก.ย. 2560 - 11:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) วันศุกร์,15 ก.ย. 2560 - 15:48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันอังคาร,12 ก.ย. 2560 - 14:38

Pages