ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) วันศุกร์,29 มิ.ย. 2561 - 14:40
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับพิมพ์โปสเตอร์ และสื่อออนไลน์ “รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ” วันพฤหัสบดี,28 มิ.ย. 2561 - 16:27
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล วันพุธ,27 มิ.ย. 2561 - 14:07
กรมทางหลวงชนบท แก้จราจรแออัดในตัวเมือง เสริมโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ สำรวจออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ กว่า 8 กิโลเมตร วันพุธ,27 มิ.ย. 2561 - 12:18
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันอังคาร,26 มิ.ย. 2561 - 14:59
แบบสอบถามเรื่อง "การรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ฯ" วันจันทร์,25 มิ.ย. 2561 - 13:02
ประกาศกรมทางหลวงชนบท "หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม" วันพฤหัสบดี,21 มิ.ย. 2561 - 18:42
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ วันพุธ,20 มิ.ย. 2561 - 17:46
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานทั่วไป (พร.) วันจันทร์,18 มิ.ย. 2561 - 17:46
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันศุกร์,08 มิ.ย. 2561 - 18:02

Pages