ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วันจันทร์,26 มิ.ย. 2560 - 16:59
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) วันจันทร์,26 มิ.ย. 2560 - 16:57
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค วันจันทร์,26 มิ.ย. 2560 - 16:44
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมทางหลวงชนบท วันศุกร์,23 มิ.ย. 2560 - 11:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ (สอบสัมภาษณ์) สทช.ที่ 3 วันพฤหัสบดี,22 มิ.ย. 2560 - 10:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ทักษะ ฯ วันจันทร์,19 มิ.ย. 2560 - 15:42
ประกาศรับสมัครสอบ พนักงานราชการ (สทช.ที่ 14) วันจันทร์,19 มิ.ย. 2560 - 15:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักฯ 16 วันจันทร์,19 มิ.ย. 2560 - 10:11
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พร. ส.18 วันจันทร์,19 มิ.ย. 2560 - 10:06
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ "อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง" และ "บัตรบางจาก-กบข" วันพฤหัสบดี,15 มิ.ย. 2560 - 10:49

Pages