ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ครั้งที่ 1 ต.นายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี) วันอังคาร,15 ส.ค. 2560 - 15:05
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.12 (สงขลา) วันอังคาร,15 ส.ค. 2560 - 15:04
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สทช.14 (กระบี่) วันอังคาร,15 ส.ค. 2560 - 15:03
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไปฯ สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) วันศุกร์,11 ส.ค. 2560 - 16:50
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันศุกร์,11 ส.ค. 2560 - 15:21
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วันพฤหัสบดี,10 ส.ค. 2560 - 16:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่อ 1 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันพุธ,09 ส.ค. 2560 - 14:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 15 (อุดรธานี) วันพุธ,09 ส.ค. 2560 - 14:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันพุธ,09 ส.ค. 2560 - 14:28
แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ วันอังคาร,08 ส.ค. 2560 - 13:56

Pages