ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันศุกร์,26 ม.ค. 2561 - 16:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตำแหน่งนายช่างโยธาสทช.ที่17(เชียงราย) วันพฤหัสบดี,25 ม.ค. 2561 - 14:27
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันพุธ,17 ม.ค. 2561 - 13:58
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน วันอังคาร,16 ม.ค. 2561 - 13:35
ประกาศรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สทช.ที่12 (สงขลา) วันศุกร์,12 ม.ค. 2561 - 15:04
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันพฤหัสบดี,11 ม.ค. 2561 - 11:35
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดี,11 ม.ค. 2561 - 11:32
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) วันพุธ,10 ม.ค. 2561 - 15:43
ประกาศรายชื่อบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วันพุธ,10 ม.ค. 2561 - 15:42
ประกาศรับสมัครสอบ วิศวกรโยธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สทช. ที่ 16 (กาฬสินธุ์) วันอังคาร,09 ม.ค. 2561 - 10:52

Pages