ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ วันศุกร์,29 ม.ค. 2559 - 18:48
สทช.ที่ ๑๕ (อุดรธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันพุธ,27 ม.ค. 2559 - 14:21
ทช.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาและวิศวกรโยธา วันพฤหัสบดี,21 ม.ค. 2559 - 19:02
สทช.ที่ ๘ (นครสวรรค์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี,21 ม.ค. 2559 - 18:43
ทช.ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผูัผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันพุธ,20 ม.ค. 2559 - 18:38
สทช.ที่ ๕ (นครราชสีมา) ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันพุธ,20 ม.ค. 2559 - 18:28
ทช.ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นให้ดำรงดำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส และ นายช่างเครื่องกลอาวุโส วันอังคาร,12 ม.ค. 2559 - 18:50
ทช.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ(ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) วันจันทร์,11 ม.ค. 2559 - 11:50
สทช.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี,07 ม.ค. 2559 - 18:27
สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันพฤหัสบดี,07 ม.ค. 2559 - 14:15

Pages