ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ขทช.ลำปาง ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ‏ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 17:05
ขทช.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 17:04
สทช.ที่ 18 สุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อเพื่อผ่านเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชัาวคราว‏ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 17:02
ขทช.นนทบุรี ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป้นลู้จ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 17:00
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 16:59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว แขวงทางหลวงชนบทสงขลา วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 16:58
ขทช.ลำพูน รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน‏ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 16:51
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน‏ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 16:50
ประกาศกรมฯ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักทางหลวงชนบทที่ 10‏ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 16:49
แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก ซ่อมบำรุงทาง สาย พล. ๔๐๓๓ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 16:48

Pages