ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันศุกร์,14 ก.ค. 2560 - 16:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ วันศุกร์,14 ก.ค. 2560 - 10:19
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธา วันพฤหัสบดี,13 ก.ค. 2560 - 16:03
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 17-21 กค.60 วันศุกร์,07 ก.ค. 2560 - 10:47
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วันศุกร์,07 ก.ค. 2560 - 10:10
ประกาศรายชื่อ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันพุธ,05 ก.ค. 2560 - 13:11
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันศุกร์,30 มิ.ย. 2560 - 17:51
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันศุกร์,30 มิ.ย. 2560 - 17:47
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา วันศุกร์,30 มิ.ย. 2560 - 16:17
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) วันพุธ,28 มิ.ย. 2560 - 15:45

Pages