ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ขทช.อ่างทอง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)‏ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 16:38
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 2 วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 16:36
ขทช.ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการเงินกู้ฯ ครั้งที่ 2‏ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 16:35
ดาวน์โหลด โลโก้และไวนิล ถนนดีทั่วไทย วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 15:55
ขทช.แม่ฮ่องสอน ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ใ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 15:10
ประกาศกรมทางหลวงชนบท รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 15:05
ประกาศกรมทางหลวงชนบท รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 14:41
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15‏ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 14:39
ขทช.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ครั้ง 2/2558‏ วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 14:30
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ฉบับที่ 114 ลว. 25 พ.ค. 58 วันอังคาร,26 พ.ค. 2558 - 14:21

Pages