ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศยกเลิกบัญชีและประกาศขึ้นบัญชี ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) วันพุธ,21 พ.ย. 2561 - 10:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วันพุธ,21 พ.ย. 2561 - 10:58
ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส วันศุกร์,16 พ.ย. 2561 - 15:11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันอังคาร,13 พ.ย. 2561 - 15:54
ื่สื่อประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม วันพุธ,07 พ.ย. 2561 - 10:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วันจันทร์,05 พ.ย. 2561 - 18:39
สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน วันศุกร์,02 พ.ย. 2561 - 11:26
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 30 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 วันอังคาร,30 ต.ค. 2561 - 14:13
สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันศุกร์,26 ต.ค. 2561 - 10:27
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันพุธ,24 ต.ค. 2561 - 14:36

Pages