ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) วันศุกร์,08 ก.ย. 2560 - 12:57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) วันศุกร์,08 ก.ย. 2560 - 12:53
ประกาศขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) วันพฤหัสบดี,07 ก.ย. 2560 - 15:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทัก และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนิติกร ของกรมทางหลวงชนบท วันพุธ,06 ก.ย. 2560 - 14:02
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมทางหลวงชนบท วันอังคาร,05 ก.ย. 2560 - 13:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ทักษะฯ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 5 (นคราชสีมา) วันจันทร์,04 ก.ย. 2560 - 15:50
ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 สทช.16 (กาฬสินธุ์) วันศุกร์,01 ก.ย. 2560 - 13:47
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.13 (ฉะเชิงเทรา) วันศุกร์,01 ก.ย. 2560 - 13:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี) วันพฤหัสบดี,31 ส.ค. 2560 - 17:07
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.ที่ 14 (กระบี่) วันพฤหัสบดี,31 ส.ค. 2560 - 17:06

Pages