ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ 11 (สฎ.) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง วิศวกรโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง วันศุกร์,08 มี.ค. 2562 - 15:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี,07 มี.ค. 2562 - 14:24
สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียน วันอังคาร,05 มี.ค. 2562 - 11:48
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สทช.ที่ 12 (สงขลา) วันจันทร์,04 มี.ค. 2562 - 19:13
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันจันทร์,04 มี.ค. 2562 - 19:13
Template ข่าว วันพฤหัสบดี,28 ก.พ. 2562 - 15:28
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส วันพฤหัสบดี,28 ก.พ. 2562 - 09:55
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้กับประชาชนมีจำนวนทั้งหมด 4 เล่ม ฉบับภาษาไทย 3 เล่ม ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม วันอังคาร,26 ก.พ. 2562 - 15:50
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) วันศุกร์,22 ก.พ. 2562 - 17:31
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) วันพุธ,20 ก.พ. 2562 - 17:08

Pages