ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
สื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท วันอังคาร,08 พ.ค. 2561 - 16:23
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมทางหลวงชนบท วันศุกร์,04 พ.ค. 2561 - 13:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งบรรณารักษ์ฯ วันศุกร์,27 เม.ย. 2561 - 15:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วันพุธ,25 เม.ย. 2561 - 16:10
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.ที่ 5 (นคราชสีมา) วันอังคาร,24 เม.ย. 2561 - 09:23
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 วันจันทร์,23 เม.ย. 2561 - 16:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างโยธา (พร.) วันจันทร์,23 เม.ย. 2561 - 16:04
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันอังคาร,17 เม.ย. 2561 - 10:27
สทช.ที่ 14 (กระบี่) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง วันพุธ,11 เม.ย. 2561 - 10:24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) วันอังคาร,10 เม.ย. 2561 - 14:03

Pages