ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
สื่อประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ วันอังคาร,26 มี.ค. 2562 - 10:29
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และนายช่างโยธา สทช.ที่ 12 (สงขลา) วันจันทร์,25 มี.ค. 2562 - 10:23
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วันศุกร์,22 มี.ค. 2562 - 11:02
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วันศุกร์,22 มี.ค. 2562 - 11:00
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง แก้ไขประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เฉพาะราย วันจันทร์,18 มี.ค. 2562 - 10:48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี) วันศุกร์,15 มี.ค. 2562 - 11:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) วันศุกร์,15 มี.ค. 2562 - 11:01
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) วันจันทร์,11 มี.ค. 2562 - 16:06
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันจันทร์,11 มี.ค. 2562 - 12:51
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา วันศุกร์,08 มี.ค. 2562 - 15:08

Pages