ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันพุธ,09 ส.ค. 2560 - 14:28
แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ วันอังคาร,08 ส.ค. 2560 - 13:56
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันศุกร์,04 ส.ค. 2560 - 13:15
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันพฤหัสบดี,03 ส.ค. 2560 - 17:48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) วันพุธ,02 ส.ค. 2560 - 18:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)​ วันพุธ,02 ส.ค. 2560 - 18:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) วันพุธ,02 ส.ค. 2560 - 18:28
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) วันพุธ,02 ส.ค. 2560 - 14:27
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) วันพุธ,02 ส.ค. 2560 - 14:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) วันอังคาร,01 ส.ค. 2560 - 09:37

Pages