ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมทางหลวงชนบท วันพุธ,10 เม.ย. 2562 - 15:12
แผนที่แสดงทางเลี่ยง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันพุธ,10 เม.ย. 2562 - 09:44
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งวิศวกรโยธา สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) วันพฤหัสบดี,04 เม.ย. 2562 - 14:41
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมทางหลวงชนบท วันพฤหัสบดี,04 เม.ย. 2562 - 14:39
“สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาฯ” วันพฤหัสบดี,04 เม.ย. 2562 - 12:03
สารคดีและสปอตวิทยุรณรงค์ความปลอดภัย ปี ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี,04 เม.ย. 2562 - 09:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันศุกร์,29 มี.ค. 2562 - 14:43
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี) วันพฤหัสบดี,28 มี.ค. 2562 - 10:35
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สทช.ที่ 12 (สงขลา) วันพุธ,27 มี.ค. 2562 - 16:07
กรมทางหลวงชนบทจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสืบสวนอุบัติเหตุ (workshop) วันอังคาร,26 มี.ค. 2562 - 20:07

Pages