ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันพฤหัสบดี,04 ต.ค. 2561 - 16:03
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ วันจันทร์,01 ต.ค. 2561 - 11:46
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วันพฤหัสบดี,20 ก.ย. 2561 - 14:21
ผลการตัดสิน โครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม วันศุกร์,14 ก.ย. 2561 - 14:10
บทความเรื่อง ให้ผมไปขายที่ไหน วันพุธ,12 ก.ย. 2561 - 22:16
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วันจันทร์,10 ก.ย. 2561 - 17:58
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันจันทร์,10 ก.ย. 2561 - 17:56
ร่วมด้วยช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย วันพฤหัสบดี,06 ก.ย. 2561 - 02:46
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วันจันทร์,03 ก.ย. 2561 - 14:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงาน โครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (รอบคัดกรอง) วันพุธ,29 ส.ค. 2561 - 15:55

Pages