ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรับสมัครสอบ วิศวกรโยธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สทช. ที่ 16 (กาฬสินธุ์) วันอังคาร,09 ม.ค. 2561 - 10:52
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันศุกร์,05 ม.ค. 2561 - 16:12
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันพุธ,03 ม.ค. 2561 - 13:17
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) วันพุธ,03 ม.ค. 2561 - 13:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) วันอังคาร,26 ธ.ค. 2560 - 11:13
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สทช.ที่ 18 วันอังคาร,26 ธ.ค. 2560 - 11:13
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันอังคาร,26 ธ.ค. 2560 - 11:12
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สระบุรี) ต.นายช่างโยธา และต.นายช่างไฟฟ้า วันจันทร์,25 ธ.ค. 2560 - 16:23
กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันศุกร์,22 ธ.ค. 2560 - 16:19
ป้ายเตือนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ วันพฤหัสบดี,21 ธ.ค. 2560 - 18:08

Pages