ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันอังคาร,17 เม.ย. 2561 - 10:27
สทช.ที่ 14 (กระบี๋) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง วันพุธ,11 เม.ย. 2561 - 10:24
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) วันอังคาร,10 เม.ย. 2561 - 14:03
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน วันอังคาร,10 เม.ย. 2561 - 14:02
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) วันพฤหัสบดี,05 เม.ย. 2561 - 19:03
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี) วันศุกร์,30 มี.ค. 2561 - 16:18
Brand Ambassador วันศุกร์,30 มี.ค. 2561 - 15:59
สทช.ที่ 7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร วันศุกร์,30 มี.ค. 2561 - 10:09
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ วันพฤหัสบดี,29 มี.ค. 2561 - 09:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) วันอังคาร,27 มี.ค. 2561 - 16:10

Pages