ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันจันทร์,29 พ.ค. 2560 - 11:15
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วันศุกร์,26 พ.ค. 2560 - 15:19
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดสทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) วันพฤหัสบดี,25 พ.ค. 2560 - 15:00
แขวทางหลวงชนบทนครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายช่างโยธา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชการ วันพฤหัสบดี,25 พ.ค. 2560 - 14:11
สทชที่ 18 (สุพรรณบุรี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่1 วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 11:20
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา วันอังคาร,23 พ.ค. 2560 - 11:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วันจันทร์,22 พ.ค. 2560 - 17:18
ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี,18 พ.ค. 2560 - 15:21
รายงานผลการดำเนินรายการ หมอทาง (ตัวอย่าง) วันพฤหัสบดี,18 พ.ค. 2560 - 11:01
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน วันพุธ,17 พ.ค. 2560 - 11:26

Pages