ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
ทชจ.เพชรบูรณ์ ตรวจติดตามโครงการกิจกรรมบำรุงทางเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2558 วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 13:19
ทชจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสายทางซ่อมบำรุงรักษาทาง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 13:17
ผส.ทช.ที่ 2 ตรวจถนนชำรุดเสียหาย สาย ลบ.4037 บ้านบางอิฐ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 13:16
ผส.ทช.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี (บริเวณวัดสนามไชย) ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 13:15
ทชจ.ตรัง เร่งสำรวจถนนกระตุ้นเศรษฐกิจ‏ วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 13:14
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 13:13
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ประชุมการจัดเตรียมโครงการเงินกู้ วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 13:12
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) จัดฝึกอบรมหลักสูตร การประมาณราคาทาง วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 12:02
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การที่ดี และติดตามประเมินผลข้อเสนอการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงชนบท วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 12:01
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบสำหรับรายงานการปรับแผนและคาดการณ์เบิกจ่าย (ระบบบริหารและติดตามโครงการ) วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 12:00

Pages