ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
ขทช.พัทลุง ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจด่านตรวจ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 14:16
ขทช.พัทลุง ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 14:14
ขทช.พัทลุง ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 14:14
ขทช.พัทลุง ผลิตสื่อวีดิทัศน์และสื่อสปอตวิทยุเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 14:11
ขทช.พัทลุง ประจำหน่วยให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 14:06
ขทช.พัทลุง เตรียมความพร้อมอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 13:56
ขทช.พัทลุง ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 13:53
ขทช.พัทลุง จัดชุดลาดตระเวนเส้นทางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอันตราย วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 13:51
ขทช.พัทลุง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 13:39
ขทช.น่าน เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (แขวงทางหลวงน่านที่ 2) วันพุธ,17 เม.ย. 2562 - 15:05

Pages