ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตง.3026 วันอังคาร,11 ก.ย. 2561 - 13:35
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตง.3005 วันอังคาร,11 ก.ย. 2561 - 13:31
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยง วันอังคาร,11 ก.ย. 2561 - 11:01
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการตรวจเช็คซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง วันอังคาร,11 ก.ย. 2561 - 10:57
กรมทางหลวงชนบท ร่วมงานสัมมนาโครงการกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท ระดับประเทศและแผนปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคม วันจันทร์,10 ก.ย. 2561 - 15:43
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการรื้อถอนป้ายที่รุกล้ำเข้ามาในเขตทางหลวงและป้ายผิดกฎหมาย ณ ถนนสายอด.3001 วันพฤหัสบดี,06 ก.ย. 2561 - 15:11
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องหมายจราจรต่างๆโดยการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ณ ถนนสาย อด.3001 วันพฤหัสบดี,06 ก.ย. 2561 - 15:01
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าดำเนินการซ่อมถนนที่ได้รับความเสียหายหนักให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในสายทาง อด.3001 วันพฤหัสบดี,06 ก.ย. 2561 - 14:57
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าปรับปรุงเครื่องหมายอุปกรณ์ทาสีหลักนำโค้ง ถนนสาย อด.3001 วันพฤหัสบดี,06 ก.ย. 2561 - 14:53
ขทช.สตูล ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี วันพฤหัสบดี,06 ก.ย. 2561 - 14:22

Pages