ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ 14 (กระบี่) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 15:51
ขทช.ตรัง และ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 15:48
ขทช.ตรัง และ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 15:48
ขทช.ตรัง ลาดตระเวนเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 15:45
ขทช.ตรัง ติดตั้งป้ายเตือนอำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 14:24
ขทช.ตรัง ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 14:22
ขทช.ตรัง ดำเนินการระวังชี้แนวเขตทางหลวงชนบท วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 14:19
ขทช.ตรัง จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาลาดตระเวนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 14:16
ขทช.ตรัง เข้าร่วมประชุมติดตามแผนอำนวยความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 14:13
ขทช.ระยอง ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 11:24

Pages