ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ดำเนินการซ่อมถนนโครงข่ายทาง วันศุกร์,24 ก.พ. 2560 - 17:06
ขทช.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอควนเนียงติดตามงานโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางพารา AC วันศุกร์,24 ก.พ. 2560 - 17:03
ปรับปรุงภูมิทัศน์ความเรียบร้อย สายทาง พจ.2025 แยก ทล.11 (กม.ที่ 56+150) - บ.ตลาดใหม่ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร วันศุกร์,24 ก.พ. 2560 - 17:01
งานจราจรสงเคราะห์เข้าตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของป้ายจราจร สายทาง พจ.4042 แยก ทล.1289 - บ.ท้ายน้ำ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วันศุกร์,24 ก.พ. 2560 - 15:12
แขวงทางหลวงชนบทชัยนาทร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท วันศุกร์,24 ก.พ. 2560 - 14:53
ขทช.สตูล ออกกำลังกาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี วันศุกร์,24 ก.พ. 2560 - 14:24
ขทช.อ่างทอง สานต่อนโยบายรัฐบาลรวมตัวออกกำลังกาย ครั้งที่ 8 วันศุกร์,24 ก.พ. 2560 - 14:18
ขทช.อ่างทอง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังกับส่วนราชการ วันพฤหัสบดี,23 ก.พ. 2560 - 16:16
ขทช.สตูล ให้การต้อนรับ คณะประชุมสัญจร สทช.12 วันพฤหัสบดี,23 ก.พ. 2560 - 16:08
ขทช.พิษณุโลก ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมคุณภาพงานทางที่ 5 ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพงานทาง วันพฤหัสบดี,23 ก.พ. 2560 - 10:44

Pages