ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
ขทช.สระแก้ว ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” วันพฤหัสบดี,23 มี.ค. 2560 - 15:25
ผอ.ขทช. สระแก้ว ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทล.33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก วันพฤหัสบดี,23 มี.ค. 2560 - 15:24
ผส.ทช.ที่ 7 ร่วมบริจาคน้ำช่วยภัยแล้ง วันพฤหัสบดี,23 มี.ค. 2560 - 15:21
นายพิชัย สุขอยู่ ผส.ทช.ที่ 7 พร้อมด้วย นายอมเรศ นันทพัฒน์ ผอ.ส่วนบูรณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช.ครั้งที่ 1 ในเขตพื้นที่ ขทช.ศรีสะเกษ วันพฤหัสบดี,23 มี.ค. 2560 - 15:19
ขทช.อ่างทอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 วันพฤหัสบดี,23 มี.ค. 2560 - 15:14
ผส.ทช.ที่ ๗ และ ผอ.ขทช.ศก นำข้าราชการในสังกัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ บทช.อุทุมพรพิสัย วันพฤหัสบดี,23 มี.ค. 2560 - 15:11
ขทช.อ่างทอง สานต่อนโยบายรัฐบาลรวมตัวออกกำลังกาย ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดี,23 มี.ค. 2560 - 15:08
สทช. 5 (นม.) ผส.ทช.5 ประชุมโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันพฤหัสบดี,23 มี.ค. 2560 - 15:04
นายสิทธิชัย จันทร์เทศ ผอ.ขทช.ร้อยเอ็ด ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2418 – บ้านเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 2.657 กิโลเมตร วันพฤหัสบดี,23 มี.ค. 2560 - 15:03
ขทช.นครปฐม ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติ สาย นฐ.4055 และปรับปรุงหลักนำโค้ง สาย นฐ.4002 วันพฤหัสบดี,23 มี.ค. 2560 - 15:00

Pages